Cennik opłat:

 

Cennik opłat cmentarnych pobieranych przez

 Kancelarię Parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Lp.

Rodzaj opłaty

Cena

1.

Opłata na użytkowanie grobu na dalsze 20 lat

500,00 zł

2.

Zezwolenie na postawienie pomnika

400,00 zł

3.

Zezwolenie na otwarcie grobu

100,00 zł

4.

Zezwolenie na pogłębienie o 1 miejsce

400,00 zł

5.

Zezwolenie na pogłębienie o 2 miejsca

500,00 zł

6.

Opłata dla firm pogrzebowych, które obsługują uroczystości pogrzebowe i korzystają z infrastruktury cmentarza

60,00 zł

 

Cennik opłat cmentarnych zarządcy cmentarza

Lp.

Rodzaj usługi

Cena z vat

1.

Opłata na utrzymanie cmentarza do każdego pochówku*

1200,00 zł

2.

Demontaż pomnika

300,00 zł

3.

Przygotowanie grobu do pochówku

150,00 zł

4.

Rozkucie grobu do pochówku

150,00 zł

5.

Podkop grobu

450,00 zł

6.

Ekshumacja z grobu ziemnego / jednej osoby

1600,00 zł

7.

Ekshumacja z grobu murowanego / jednej osoby

600,00 zł

8.

Ekshumacja do pogłębienia grobu / jednej osoby

500,00 zł

9.

Zgruzowanie starego pomnika/nagrobka

500,00 zł

10.

Grób jednomiejscowy poprzez remont grobu

2600,00 zł

11.

Grób dwumiejscowy poprzez remont grobu

4000,00 zł

 

Cennik opłat za wjazd na cmentarz 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena z vat

1.

Wjazd na cmentarz celem ułożenia kostki przy jednym grobie

60,00 zł

2.

Wjazd na cmentarz celem postawienia jednego pomnika

100,00 zł

 

Opłata na utrzymanie cmentarza do każdego pochówku*

Opłata na utrzymanie cmentarza pobierana jest za czynności Zarządcy  Cmentarza związane z pochowaniem zwłok, polegających w szczególności na:

 • Wywóz nieczystości

 • Dzierżawa i konserwacja pojemników na śmieci

 • Konserwacja zieleni

 • Utrzymanie czystości na cmentarzu

 • Odśnieżanie i likwidacja śliskich alejek

 • Remont alejek dotychczas istniejących

 • Utrzymanie biura administracji cmentarza

 • Opryski na kwaterach grobów ziemnych oraz na niezagospodarowanej części cm.

 • Bieżącą obsługę i konserwację bazy danych programu ewidencyjnego zmarłych oraz wyszukiwarki internetowej

 • Oznakowanie kwater

 • Opłata nie dotyczy dzieci do 18 lat.